ert o mnieSpecjalizuje się w tematyce prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego. W obszarze jej zainteresowań szczególne miejsce zajmuje problematyka z zakresu prawa bankowego, prawa usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klienta (zwłaszcza konsumenta) a także prawa rynku finansowego, zwłaszcza dotyczących problematyki nadzoru finansowego;

Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu wskazanej problematyki badawczej, m.in.:
- 4 monografii na ten temat szeroko rozumianego prawa bankowego: „Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych”, Warszawa 2013; „Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich Warszawa: ABC a WoltersKluwer business, 2011. - 204 s. - Bibliogr. s. [191]-204.; „Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Stan prawny na 1 lipca 2009 r. - Warszawa: ABC a WoltersKluwer business, 2009; Bankowe wzorce umowne, Branta 2002.

Współautorka: Komentarza do ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, LexisNexis, Warszawa 2012 (wersja elektroniczna); - podręcznika Prawo bankowe, pod redakcją E. Fojcik-Mastalskiej, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009 oraz podręcznika Prawo finansowe, pod redakcją E. Fojcik-Mastalskiej oraz R. Mastalskiego, Warszawa 2011 oraz 2013.; monografii Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne, pod redakcją naukową prof. dr hab. W. Góralczyka, Warszawa 2014; Komentarza do ustawy o prawach konsumenta pod redakcją.

Od 1 maja 2013 r. arbiter w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Wykładowca na studiach podyplomowych: Studia  Podyplomowe Egzekucji  Administracyjnej (Umowy bankowe); „Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro” organizowanych przez NBP we współpracy z Uniwersytetem Opolskim (wykład: Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w Unii Walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro oraz Europejski Bank Centralny (EBC, ESBC i Eurosystem, Cele i zadania ESBC)).

Aktywnie uczestniczy poprzez wygłaszanie referatów i udział w dyskusji w wielu konferencjach naukowych; organizatorka konferencji i seminariów naukowych poświęconych problematyce szeroko rozumianego prawa bankowego a nawet szerzej - prawa rynku finansowego.

Posiada kilkuletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych z zakresu prawa rynku finansowego. Autorka opinii i ekspertyz z tej problematyki.

Biuro w Warszawie

Poznańska 24/25
00-685 Warszawa, 
  (+48) 22 509 60 03
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Kontakt          Lokalizacja